Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáTrong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa và sử dụng máy xạ hình Spect/CT thế hệ mớiKhu Khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đăng lúc: 14:31:32 30/12/2020 (GMT+7)

Ngày 25/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

          Tham dự hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp, tại trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

          Tham dự tại điểm học tập Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chi ủy các Chi bộ, Trưởng các Khoa, Phòng, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và 50% đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

 

Điểm học tập bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa

          Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu tốt các nội dung quán triệt; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, nhất là những nội dung mới, những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tích cực nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

          Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó phương hướng chung của nhiệm kỳ Đại hội đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng  và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 06 chương trình trọng tâm và 03 khâu đột phá, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững 06 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; 3 khâu đột phá là: Khâu đột phá về phát triển hạ tầng; Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

          Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... phải tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất, trong đó phải làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách...; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng thời gian quy định.

          Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; các cấp uỷ đảng, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng chương trình hành động của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện để khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

          Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 7-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

          Đồng chí khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều nội dung mới có tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ mục tiêu, đường hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10, 15 năm sau. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trên quê hương Thanh Hóa anh hùng.

          Trên cơ sở các nội dung Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình hành động, tổ chức thảo luận, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 30/1/2021. Cán bộ, Đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều viết bài thu hoạch cá nhân. Thông qua việc học tập làm cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và các quần chúng ưu tú nắm vững, thống nhất cao về nhận thức, ý chí hành động, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng tỉnh Thanh Hóa nói chung, Bệnh viện Ung bướu nói riêng phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

 

 Diệu Linh