Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáMô hình bệnh việnHội nghị :" Khảo sát đề án Bệnh Viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa là đơn vị vệ tinh của Bệnh viện K Trung ương giai đoạn 2018 - 2022 "Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.

Bệnh viện Ung bướu học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng

Đăng lúc: 09:51:17 17/12/2019 (GMT+7)

Ngày 11/12, Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 - NQ/TW, Chỉ thị số 36 - CT/TW, Quy định số 205 - QĐ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37 - CT/TW và Chỉ thị số 38 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII). Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Vinh (báo cáo viên) - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành, các đồng chí cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu.

Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu trước hội nghị.

          Phát biểu trước hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng nêu: Các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và Kết luận lần này tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ta; đây là những vấn đề vừa có tính thời sự, vừa có ý nghĩa xuyên suốt, liên quan đế nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với khối lượng nội dung lớn; do đó các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú phải hết sức tập trung, nghiêm túc tiếp thu, cùng nhau thảo luận để xây dựng chương trình hành đồng phù hợp với thực tiễn, nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

Ảnh 2. Đồng chí Lê Văn Vinh - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khốitruyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và Kết luận.

Ảnh 3. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Vinh - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối truyền đạt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 về một sô chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định số 205 - QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; truyền đạt nội dung các Chỉ thị của Ban Bí thư: Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 03/9/2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38 - CT/TW ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Ảnh 4. Đồng chí Nguyễn Huy Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Phương đánh giá: Tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc. Đồng chí báo cáo viên là người giàu kinh nghiệm, đã truyền đạt đầy đủ và kỹ lưỡng các nội dung cơ bản. Tuy nhiên với khối lượng nội dung tương đối lớn, để lĩnh hội đầy đủ nội dung cơ bản các Kết luận, Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết, từng đồng chí tham dự hội nghị cần dành thời gian nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

           Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Đảng diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, Đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

Nguyễn Ngọc Linh - Lê Thủy