Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáTrong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa và sử dụng máy xạ hình Spect/CT thế hệ mớiKhu Khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Phòng Tổ chức cán bộ

Đăng lúc: 14:49:22 21/06/2018 (GMT+7)

1.jpg
TRƯỞNG PHÒNG
Ths: Nguyễn Thị Định
IMG_7403.jpg
Ảnh tập thể cán bộ phòng Tổ chức cán bộ

1. Giới thiệu chung

- Tên phòng: Tổ chức Cán bộ 

- Địa điểm: Tầng 3, Khu Hành chính, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

- Số điện thoại: 0237.8888.819

- Email: tochuccanbo.bvub@gmail.com

2. Cơ cấu nhân lực

Tổng số cán bộ:  05 người, trong đó:

+ 01 Thạc sỹ Trưởng phòng;

+ 04 Cử nhân;

3. Lịch sử hình thành 

Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

4. Chức năng

 Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý về tổ chức bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ bệnh viện.

5. Nhiệm vụ

-  Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tuyển dụng nhân lực trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

-  Tổ chức, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp lãnh đạo bệnh viện và quản lý khoa phòng.

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

-  Tham mưu cho Giám đốc về đánh giá, điều động, luân chuyển viên chức.

-  Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với công chức, viên chức và người lao động trong bệnh viện.

-  Tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong bệnh viện và thực hiện công tác báo cáo, thống kê nhân lực theo quy định.

-  Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỉ luật trong bệnh viện.

-  Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

-  Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

       6. Thành tựu đã đạt được

Từ khi thành lập đến nay, phòng Tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cùng với sự phát triển của bệnh viện cụ thể:

- Triển khai quản lý công tác tổ chức cán bộ (hồ sơ, nhân lực, lương, thưởng, đào tạo…) bằng phần mềm của hệ thống vi tính.

- Hoàn thành tốt công tác lập sổ BHXH cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

- Giải quyết tốt mọi vấn đề chính sách nhà nước đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, phụ cấp, tăng lương cho CBNV đúng thời hạn.

- Xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của bệnh viện.

- Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện trong công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ.

- Luôn đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ: ổn định, đoàn kết và phát triển vững mạnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo cử cán bộ đi đào tạo trong nước để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; tổ chức các khóa học, tập huấn tại bệnh viện.

- Động viên khen thưởng kịp thời thành tích của các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu với Đảng Ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng tặng thưởng.