Bệnh viện Ung bướu Thanh HoáTrong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, chiều 8-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.Thủ tướng trao quà tặng cho bệnh viện.Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đưa và sử dụng máy xạ hình Spect/CT thế hệ mớiKhu Khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Phòng Hành chính quản trị và Công nghệ thông tin

Đăng lúc: 14:49:22 21/06/2018 (GMT+7)

8.jpg

TRƯỞNG PHÒNG
Ths: Bùi Văn Hoàn
_MG_5215.jpg

                                                 Ảnh tập thể cán bộ phòng HCQT &CNTT
        1. Giới thiệu chung

- Tên phòng:       Hành chính quản trị và Công nghệ Thông tin

- Địa điểm:          Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

- Số ĐT:              0237.8888.825

- Email: 

2. Cơ cấu nhân lực

Tổng số cán bộ, viên chức, nhân viên: 17 người, trong đó:

+ 01 Cử nhân Trưởng phòng

+ 10 Chuyên viên
+ 01 Văn thư

+ 01 Cán sự Quản trị văn phòng

+ 01 Cao đẳng điều dưỡng
+ 01 Hộ lý
+ 02 Lái xe

3. Lịch sử hình thành, phát triển

Phòng Hành chính quản trị và Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình xây dựng và phát triển được sự chỉ đạo và quan tâm của Ban Giám đốc Bệnh viện trong những năm qua Phòng Hành chính quản trị và Công nghệ thông tin được đánh giá hoàn thành xuất sắc, nhiều năm được giấy khen của Sở Y tế trao tặng; được Bệnh viện biểu dương, khen thưởng.

Tập thể cán bộ phòng Hành chính Quản trị và Công nghệ thông tin đã luôn đoàn kết, vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Hành chính quản trị và Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện và Công nghệ thông tin

- Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức phối hợp kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu cho Ban giám đốc về các nội dung công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT của Bệnh viện và đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin theo đúng các quy định hiện hành.

Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế trong hoạt động ứng dụng CNTT đã được Giám đốc bệnh viện ban hành.

Xây dựng các kế hoạch về việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao tính hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý bệnh viện.

Lập kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố về hệ thống mạng của bệnh viện.

Tổ chức thiết kế, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng.

Phối hợp với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan trong bệnh viện về việc chuyển tải dữ liệu thanh quyết toán BHYT giữa bệnh viện với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan theo quy định của Bảo hiểm y tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của bệnh viện. Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Bệnh viện và cấp trên.

Xây dựng, tổ chức, lưu trữ và phát triển cơ sở dữ liệu bệnh viện.

Đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết, trao đổi liên quan tới nghiên cứu, ứng dụng CNTT và truyền thông thuộc nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định.

Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý bệnh viện.

- Đề xuất những giải pháp hoặc kiến nghị về công nghệ thông tin với Ban giám đốc nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

5. Định hướng phát triển

- Định hướng chung xây dựng Phòng HCQT là đơn vị dịch vụ hậu cần của Bệnh viện.

- Tách Tổ công nghệ thông tin thành Phòng Công nghệ thông tin.

- Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện mới.

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế.

          - Thanh quyết toán bảo hiểm y tế bằng công nghệ thông tin.

          - Số hóa hồ sơ bệnh án, triển khai bệnh án điện tử.

          - Tuyển đủ số nhân lực như thợ điện, lái xe, lực lượng bảo vệ theo hợp đồng 168 để nhân lực đủ đáp ứng theo yêu cầu của phòng.

          - Bố trí viên chức - người lao động theo đúng Đề án vị trí việc làm, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo tuyển dụng đủ nhân lực có trình độ chuyên môn.

          - Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cử cán bộ, viên chức đi học nâng cao trình độ và thăm quan mô hình hoạt động từ các bệnh viện hàng đầu trong nước.

- Xây dựng văn hóa tại bệnh viện, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Nâng cao chất lượng các mặt hoạt động chuyên môn của bệnh viện gồm: An ninh trật tự và an toàn cháy nổ; quản lý hồ sơ văn bản đi và đến; ứng dụng công nghệ thông tin, có kế hoạch tiếp nhận các hồ sơ hoàn công các công trình của bệnh viện theo quy định, quản lý hồ sơ môi trường, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ về xử lý chất thải lỏng…